Upadłość konsumencka w Niemczech

Drucken PDF

Konsumenckie postępowanie upadłościowe w Niemczech to postępowanie upadłościowe w sprawie majątku osoby prywatnej. Do tej kategorii należą również osoby prowadzące niegdyś własną działalność, jeśli „ich stosunki majątkowe są przejrzyste". Stosunki majątkowe uznaje się za przejrzyste, jeśli dłużnik ma mniej niż 20 wierzycieli i nie istnieją roszczenia z tytułu stosunku pracy.
W przeciwnym razie należy wszcząć postępowanie upadłościowe dotyczące przedsiębiorstwa. Należy pamiętać, że zgodnie z prawem niemieckim udziałowcy wzgl. członkowie zarządu spółki są osobami prywatnymi. W związku z tym, przykładowo prezes spółki, który udzielił swojej firmie prywatnego poręczenia, które jest ściągane w ramach upadłości przedsiębiorstwa, przez co on sam staje się niewypłacalny, musi zgłosić upadłość prywatną.

CZYTAJ DALEJ...

 

Wiadomości

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży.
W stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami – producentami lub dystrybutorami a najczęściej sieciami wielkopowierzchniowych sklepów (sieciami handlowymi) mamy do czynienia z sytuacją, w której sieci handlowe za możliwość sprzedaży produktów danej marki w ich sieci wprowadzają specjalne opłaty, zwane opłatami półkowymi czy też opłatami marketingowymi.

Czytaj dalej...

bunk-alliance Consulting Gmbh