Konsumenckie postępowanie upadłościowe w Niemczech to postępowanie upadłościowe w sprawie majątku osoby prywatnej. Do tej kategorii należą również osoby prowadzące niegdyś własną działalność, jeśli „ich stosunki majątkowe są przejrzyste". Stosunki majątkowe uznaje się za przejrzyste, jeśli dłużnik ma mniej niż 20 wierzycieli i nie istnieją roszczenia z tytułu stosunku pracy.
W przeciwnym razie należy wszcząć postępowanie upadłościowe dotyczące przedsiębiorstwa. Należy pamiętać, że zgodnie z prawem niemieckim udziałowcy wzgl. członkowie zarządu spółki są osobami prywatnymi. W związku z tym, przykładowo prezes spółki, który udzielił swojej firmie prywatnego poręczenia, które jest ściągane w ramach upadłości przedsiębiorstwa, przez co on sam staje się niewypłacalny, musi zgłosić upadłość prywatną.

CZYTAJ DALEJ...